ฮวงจุ้ย คือ ชีวิต

Last updated: 23 Jul 2020  |  6541 Views  | 

ฮวงจุ้ย คือ ชีวิต

ก่อนรู้ฮวงจุ้ย ต้องรู้พลังงานธาตุ

แผนภูมิสวรรค์ (กะจื้อ)

  ระบบเลขฐาน 60 แบบวนรอบที่เขียนด้วยอักษรจีน เป็นแผนภูมิที่กำหนดการเวลาและพลังงานธาตุทั้ง 5 ธาตุที่ถูกนิยามขึ้นจากปราชญ์จีนสมัยโบราณ ไว้ใช้ประกอบการดูโหราศาสตร์จีน สามารถดูได้ทั้งเรื่องโชคลาภ , สุขภาพ , คู่ครอง , ผู้ใหญ่ , คนอุปถัมภ์ รวมถึงใช้ในการพิจารณาวางฮวงจุ้ยให้ถูกต้องกับชะตา

  กะจื้อ 60 พลังงาน มีส่วนย่อย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกภาคสวรรค์ เรียกว่า "ราศีบน" มี 10 ตัวอักษร (天干 เทียนกาน) ประกอบด้วย 甲,乙 ,丙 ,丁,戊 ,己 ,庚 ,辛 ,壬 ,癸 และส่วนที่สองภาคพื้น เรียกว่า "ราศีล่าง" มี 12 ตัวอักษร (地支ตี้จือ) ประกอบด้วย 子,丑 ,寅 ,卯 ,辰 ,巳 ,午 ,未 ,申 ,酉 ,戌 ,亥 แผนภูมิสวรรค์ใช้สำหรับการนับวันและปีแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโหราศาสตร์ของจีน มีลักษณะจำเพาะในแต่ละธาตุ แบ่งเป็นกลุ่มพลังงาน น้ำ,ไม้,ไฟ,ดินและทอง หากรู้จักการอ่านพลังงานกะจื๊อทั้ง 60 แบบ ท่านจะพบหนทางหลีกเลี่ยงเคราะห์ร้ายและมุ่งหามงคลเข้าสู่ชีวิต

“ในรอบ 60 ปี คนดวงรุ่งเรืองมีได้หลายรอบวัยจร , คนดวงร้ายมีวันวิบัติหนึ่งวัยจร”
“ในรอบ 60 เดือน คนดวงมีโชคลาภได้หลายเดือนจร , คนดวงล้มละลายมีหนึ่งเดือนจร”
“เปิดรับโอกาสรุ่งเรือง ปิดโอกาสร้ายเป็นหน้าที่ซินแส”
“รู้กติกาฟ้ารู้ชะตาชีวิต รู้ลิขิตรู้หนทาง”

 

รู้พลังงานธาตุจึงรู้ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย คือ ชีวิต

ฮวงจุ้ย (Feng Shui , 风水 , เฟิงสุ่ย ) เป็นคำภาษาจีน มีทั้งการออกเสียงแบบสำเนียงแต้จิ๋ว ออกเสียงว่า ฮวงจุ้ย  ออกเสียงแบบสำเนียงจีนกลาง ออกเสียงว่า เฟิงสุ่ย 


ทำไมซินแสถึงให้นิยามฮวงจุ้ย คือ ชีวิต ?
  เพราะทุกชีวิตตั้งอยู่บนโลก ที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานจากระบบดวงดาวต่างๆ มีผลกระทบจากแรงดึงดูด แสง สี เสียง สนามแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งพลังงานฮวงจุ้ยยังมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาของการเกิดของมนุษย์ทุกคน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน , วันที่เราเกิดได้รับการประจุพลังงานจากธรรมชาติทั้งนั้น ณ ช่วง ยาม วัน เดือน ปี นั้นๆ“ดังนั้น ทุกชีวิตบนโลกมีความสัมพันธ์กับพลังงานกาลเวลา และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างเป็นเนื้อแท้”

เรามาอ่านนิยามและประวัติของฮวงจุ้ยกันต่อนะครับ…

  ฮวงจุ้ยวิชาที่มีมาแต่โบราณกาลของชาวจีนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการบันทึกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนามาจากอดีตจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบันมากว่า 5,000 ปี เป็นวิชาที่มีการจัดการกับสภาพแวดล้อมชัยภูมิรอบพื้นที่ รวมถึงการผสมผสานความรู้ทางรรมชาติและสามารถพิสูจน์สัมผัสได้โดยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

  ในคัมภีร์ชั่งชู บทลั่วเก้า มีการบันทึกไว้ โจวกง จีตัน เคยเป็นผู้ตรวจภูมิประเทศของจีน วางผังเมืองเขียนภาพกำแพงและคูเมือง ที่มี ลั่วอี้ เพราะเหตุนี้เองนักภูมิพยากรณ์ในรุ่นหลังจึงยกย่องจีตัน ว่าเป็นปฐมาจารย์แห่งศาสตร์ฮวงจุ้ย 

คำว่า ฮวงจุ้ย โดยแรกเริ่มพบในคัมภีย์ฝังศพ รจนาโดยกัวผู (ค.ศ. 276-324) สมัยราชวงศ์จิ้น ซึ่งมีความว่า ฝังศพต้องรับปราณกำเนิด ปราณเจอลม(ฮวง)พัดก็กระจาย แต่หากได้น้ำ(จุ้ย)สกัดไว้ก็หยุด คนโบราณจึงใช้วิธีรวบรวมพลังงาน เพื่อมิให้กระจายเสียทิ้งและใช้น้ำสกัดเพื่อให้หยุด จึงเรียกกันว่า ฮวงจุ้ย สิ่งที่คนโบราณเรียกว่า ปราณ (ขี่หรือชี่)ก็คือพลังงานธรรมชาติ ซึ่งถ้าเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ก็คือ พลังงานสนามแม่เหล็ก หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า พลังงานจักรวาล  และประวัติศาสตร์ฮวงจุ้ย ก็พบได้ในคัมภีร์โจวหลี่ ชึ่งสวี่เชิ่น อธิบายไว้ว่า คันคือวิถีแห่งฟ้า หวีคือวิถีแห่งดิน เพราะฉะนั้น คันหวี จึงหมายถึงวิธีพยากรณ์ฟ้าดิน ต่อมาคนสมัยโบราณอาศัยข้อความในคัมภีร์โจวอี้ บทจี้ฉือ ที่ว่าแหงนหน้าสังเกตปรากฏการณ์ดวงดาว ก้มหน้าตรวจภูมิประเทศ ศาสตร์พยากรณ์ฟ้าดินฮวงจุ้ย จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ตี่ลี่ หรือ ตี้หลี่ ภูมิศาสตร์

และยังมีอีกมากมายสำหรับประวัติศาสตร์ที่มาของวิชาฮวงจุ้ยอันยาวนานนะครับ แต่หากจะพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ


“ลมเกิดขึ้นได้ เพราะน้ำทะเลไหล
น้ำทะเลไหลเกิดขึ้นได้ เพราะโลกเกิดการหมุนรอบตัวเอง
โลกหมุนรอบตัวเองเกิดขึ้นได้ เพราะแรงโคจรระหว่างดวงดาว”


  ดังนั้น พลังงานที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลต่อชีวิตเราแน่นอนเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน พลังงานชี่ ดังกล่าวเป็นพลังงานทางธรรมชาติ พลังงานเหล่านี้จะแผ่ออกไปโดยรอบ คล้ายคลื่นพลังแม่เหล็ก และในจักรวาลก็มีพลังเช่นนี้อยู่ทุกที่จึงทำให้เกิดเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะจักรวาล ในสมัยที่อารายธรรมของชนชาวจีนเจริญรุ่งเรือง ด้วยความชาญฉลาดของชาวจีนได้มีการสังเกตุระบบของธรรมชาติที่มีต่อมนุษยชาติ จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่มีอิทธิพลต่อต้นไม้เมื่อได้รับลม  น้ำฝน  พายุ  หรือหิมะทิศทางการไหลของแม่น้ำ ซึ่งมีผลใกล้ชิดต่อมนุษย์เราโดยตรง ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิชาฮวงจุ้ย เพื่อต้องการที่จะควบคุมพลังต่างๆจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุด 

  จากความคิดและความช่างสังเกตุดังกล่าว ยังผลให้ชาวจีนคิดค้นวิชาที่เกี่ยวพันกับทางด้าน "นิเวศวิทยา" โดยพลังจากจักรวาลสามารถควบคุมก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ ซึ่งพลังงานนี้เป็นพลังที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เปรียบเป็นพลังที่มีชีวิต ที่เรียกว่าเป็นพลัง "ขี่"  หรือ "ชี่"


  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าฮวงจุ้ย จึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งแต่ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นยังไม่อาจพิสูจน์พลังงงานต่างๆทั้งหมดได้ จึงกลายเป็นว่า วิชาฮวงจุ้ย ยังไม่เป็นที่ยอมรับ แต่กลับกลายเป็นปรัชญาและศิลปะของการดำเนินชีวิตแทน ซึ่งแม้ว่าในขณะนี้สมัยนี้เครื่องมือที่ทันสมัยสามารถพิสูจน์พลังงานต่างๆ ได้ ทำให้ทราบถึงข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ทั้งหมดนัก ยังมีหลายปัจจัยหลายสมมุติฐานที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ตอบคำถาม

เช่น เหตุใดคนที่เกิดปีชวดถึงห้ามอยู่บ้านที่หันหน้าทิศใต้ , หรือคนเกิดปีเกาะห้ามอยู่บ้านที่หันทิศตะวันตก ซึ่งวิชาฮวงจุ้ยได้นำความสัมพันธ์ของกาลเวลาและสถานที่มาเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ่ง แต่ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีการพิสูจน์เช่นนี้

 
ดังนั้น ฮวงจุ้ยคือชีวิต มีความสำคัญยิ่ง มนุษย์ทุกคนมีความสัมพันธ์กับฮวงจุ้ย, กาลเวลา, พลังงานฟ้า เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน 

 

ติดต่อซินแสปรึกษาฮวงจุ้ย แบบออนไลน์ , ดวงชะตาชีวิต , ฤกษ์ยามสำคัญ

โทร : 096-9245655 083-2286832 (ซินแสอาณัติ)

 Line : ddmartgroup  https://line.me/ti/p/g1IOYP-S9E

---------------------------------------------
ขอเชิญท่านเข้ากลุ่ม Facebook "ตรวจดวงฟรี ทำเพื่อสังคม" https://www.facebook.com/groups/sinsaearnut/
ภายในกลุ่มซินแสอาณัติจะโพสเกี่ยวกับ ดูดวงวันนี้ (ตั้งดวงชะตาเพื่อทราบธาตุเบื้องต้น) ปฏิทินพลังงานฤกษ์ยามของจีนไว้ วันใดดี วันใดร้าย ของแต่ละเดือน วันไหนเหมาะสมกับใคร , ฤกษ์เทียงกัวกุ้ยยิ้ง , ฤกษ์ฮี๊ซิ้ง และอื่นๆ
พร้อมคำทำนายประจำเดือนของบุคคลแต่ละธาตุ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงบทความฮวงจุ้ยล่าสุดก่อนใครทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com