หลังคาบ้านสำคัญ

Last updated: 18 May 2020  |  1396 Views  | 

หลังคาบ้านสำคัญ

หลังคาบ้านสำคัญ

"บ้าน" คือ ชะตาดิน ในวิชาฮวงจุ้ยนั้นถือเป็นพล ังงานหนึ่งในสามส่วนสำคัญขอ งตรีเอกานุภาพจักรวาล Cosmic trinity แค่ชื่อก็สำคัญแล้วนะครับ

"หลังคาบ้าน" คือส่วนที่อยู่บนยอดสุด สอดคล้องกับชะตาฟ้าและดิน พลังงานฟ้าส่งมายังโลก โลกรับพลังงาน หลังคารับพลังงานก่อนประจุพ ลังในส่วนอื่น
"หลังคาจึงเป็นตัวแปรอย่างห นึ่งในการรับพลังงานที่มายั งบ้าน เพื่อนำมากักเก็บสร้างสนามพ ลังงานที่สมดุล"

โดยทั่วไปจะใช้ทรงปั้นหยา หรือแบบมาตรฐานทั่วไปหลายสิ บแบบมากนะครับ ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ด ี แต่แบบที่ดีและสอดคล้องกับพ ลังงานทิศนั้นสำคัญยิ่ง!!!!

อัตราสัดส่วน ratio ขนาดและองศามุมเอียงที่สำคั ญ นั้น อัตราส่วนที่มักใช้กับสถานท ี่สำคัญของโลกมักจะใช้อัตรา ส่วนเดียวกัน

ต้องสามารถรับและกักเก็บพลั งงานได้ดีขึ้นไปด้วย หากมีจุดแหว่งบนหลังคา นอกจากโครงสร้างบ้านจะรับน้ ำหนักไม่สมดุลแล้ว ยังก่อเกิดการสูญเสียพลังงา นปราณอย่างยิ่ง

จากภาพ หลังคาเว้าแหว่งตรงกลาง เกิดความเสียหายอย่างหนักใน หลักการรับพลังงาน คือ "หนึ่งในแบบหลังคาบ้านต้องห ้ามนะครับ"

"ฝนตก ท่านกางร่มปกติ ท่านก็ไม่หนักสบายตัว
ฝนตก ท่านกางร่มกลับด้าน ท่านทั้งหนักทั้งเปียก"

#ซินแสอาณัติ
#ให้คำปรึกษาฮวงจุ้ย
#เสริมพลังงานที่ดี
#ฮวงจุ้ย

Powered by MakeWebEasy.com