โหงวเฮ้งปลายคาง

Last updated: 18 May 2020  |  7985 Views  | 

โหงวเฮ้งปลายคาง

โหงวเฮ้งปลายคาง

ปลายคางบ่งบอกถึงช่วงอายุวั ยแก่ , บุตร ,บริวาร
นิสัยใจคอได้ด้วยนะครับ

ปลายคางแหลม บ่งบอกถึง นิสัยคนที่ชอบเอาชนะ , ไม่ยอมผ่อนปรน , ไม่ต่อรอง , เป็นคนมีหนทางเลือกมาก ดังนั้น "คิดจะต่อรองกับคนคางแหลม ต้องคิดให้ดีก่อนเจรจานะครั บ"

หากปลายคางแหลมและแคบด้วย 
ต้องดูจากรูปใบหน้าของแต่ละ คน เปรียบปลายคางกับขนาดรูปใบห น้า ปลายคางทั้งเล็กและแหลม ไม่ดีนัก 
...กล่าวคือ เป็นคนเก็บตัว ไม่สนใจใคร ขาดระเบียบ มองโลกด้านเดียวของตนเองเป็ นใหญ่ ขาดการปรับตัว จะขาดเรื่องความมั่นคงทางฐา นะและสุขภาพจะไม่ดีในบั้นปล ายชีวิต

การแก้ไข
ศัลยกรรมเสริมให้ปลายคางเปร ียบเทียบกับใบหน้าแล้วไม่เล ็กและแหลม มีเนื้อ มีความกลมมนสอดคล้องรับกับแ ก้ม ยื่นหน้าเล็กน้อย หากต้องการปรับให้สมดุลที่ส ุดก็ปรึกษาซินแสนะครับ
ปรับพฤติกรรมตนเองให้เกิดคว ามสมดุล มองโลกให้รอบด้าน รู้จัดยืดหยุ่นต่อคนรอบข้าง  ใส่ใจคนรอบข้างและคนสำคัญให ้มากขึ้นครับ แต่ปรับพฤติกรรมแล้วคางเท่า เดิมนะครับไม่ได้ยื่นออกมา 

#ซินแสอาณัติ
#ให้คำปรึกษาโหงวเฮ้ง
#ฮวงจุ้ย
#เสริมพลังงานที่ดี

Powered by MakeWebEasy.com