สัตว์เลี้ยงในบ้าน มีผลอย่างไรต่อฮวงจุ้ย

Last updated: 18 May 2020  |  3139 Views  | 

สัตว์เลี้ยงในบ้าน มีผลอย่างไรต่อฮวงจุ้ย

สัตว์เลี้ยงในบ้าน มีผลอย่างไรต่อฮวงจุ้ย...

มีคนจำนวนมากที่เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไว้ร่วมกับพื้นที่อาศ ัยของตนเอง วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลกันน ะครับ

สัตว์เลี้ยง คือ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหาร  , ที่พักอาศัย และพื้นที่ถ่ายของเสีย เช่นเดียวกับคนเราเลย ดังนั้นสัตว์เลี้ยงเปรียบเป ็นอีกหนึ่งชีวิตในครอบครัวเ ลยก็ว่าได้ แต่...บางตัวควบคุมการขับถ่ ายไม่ได้! นี่คือปัญหาอันดับหนึ่ง การควบคุมกลิ่นและความสะอาด

ฮวงจุ้ย คือ ลมและน้ำ สัมพันธ์กับดิน ฟ้า อากาศกันทุกสัดส่วนเพื่อให้ ได้โชคลาภ สุขภาพ ดีที่สุด เรามุ่งเน้นการดึงพลังงานที ่ดี เปิดรับพลังงานที่ดีเข้ามาห าบ้าน มาหาคน , และนำพลังเสีย พลังงานร้ายไปไว้ที่ห้องน้ำ  ตำแหน่งเสียที่สุดในบ้าน

สัตว์เลี้ยง ต้องการพื้นที่ขับถ่าย

หากบ้านใดจัดการพื้นที่นี้ไ ด้ดี บ้านจะไร้กลิ่น,กลิ่นน้อย ไม่ส่งผลเสียหายมากนัก

หากบ้านใดจัดการผิดทิศ รับรองว่าเหมือนส้วมที่บ้าน เปิดท่อไว้ โชคลาภไม่ต้องถามถึง ญาติพี่น้องอาจจะไม่อยากมาเ ยี่ยมเยียนเลยก็ได้! คนในบ้านจะป่วยไปด้วย

การจัดวางพื้นที่ขับถ่ายที่ ดี
1. ห้ามอยู่ต้นทางลม ใกล้หน้าต่าง
2. ไว้หลังอาคาร รองพื้นด้วยทรายเพื่อดูดซับ กลิ่น
3. ไว้ตำแหน่งเสีย เช่น ใกล้ห้องน้ำบ้านตนเอง หรือ พื้นที่องศาเสียตามหลักการว ิชา

หมั่นดูแลสัตว์อย่าให้มีกลิ ่นตัว และเป็นโรค เพราะหากเขาป่วยแล้วเราไม่ด ูแล นั้นหมายถึงคนในบ้านเราก็จะ มีโรคไปด้วยนะครับ

"บ้านใดสัตว์เลี้ยงป่วย มีกลิ่นแรง บ้านนั้นอับโชค"

Powered by MakeWebEasy.com