เลือกหลักยามทำงาน

Last updated: 18 May 2020  |  5025 Views  | 

เลือกหลักยามทำงาน

เลือก"หลักยาม"ทำงาน

หลักยาม ในวิชาโหราศาสตร์จีน แบ่งเป็น 12 ยาม ยามละ 2 ชั่วโมง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบอกพล ังงานธาตุ บอกลักษณะ และคุณสมบัติในแต่ละช่วงเวล า

และยังสามารถใช้หลักยามนี้ ในการเลือกทำงานชิ้นสำคัญ หรือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ท ่านสามารใช้กฏข้อนี้เพื่อเพ ิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำง านได้ ทำงานได้ดี ทำงานได้ไว ผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดคิดไว้เ สียด้วย


หลักยาม ชวด 23.00-0.59 น.
หลักยาม ฉลู 1.00-2.59 น.
หลักยาม ขาล 3.00-4.59 น.
หลักยาม เถาะ 5.00-6.59 น.
หลักยาม มะโรง 7.00-8.59 น.
หลักยาม มะเส็ง 9.00-10.59 น.
หลักยาม มะเมีย 11.00-12.59 น.
หลักยาม มะแม 13.00-14.59 น.
หลักยาม วอก 15.00-16.59 น.
หลักยาม ระกา 17.00-18.59 น.
หลักยาม จอ 19.00-20.59 น.
หลักยาม กุน 21.00-22.59 น.

วิธีใช้งานหลักยามเหล่านี้ หากในดวงท่านต้องการธาตุใดส ่งเสริม ท่านเลือกใช้เวลานั้น
ในการคิดและคำนวณแผนงานกลยุ ทธ์สำคัญ
แบ่งเป็น หลักยามกลุ่มพลังงานเดียวกั น , ส่งเสริมพลังงาน , ถ่ายเทพลังงาน , ไปพิฆาตกินพลังงาน , หลักยามอำนาจ

เช่น เป็นคนดิถีธาตุทอง ประเภทแข็งแรง เลือกใช้หลักยามที่เป็นธาตุ น้ำ เช่น หลักยามกุน , ชวด ถือว่าเป็นธาตุที่ให้คุณ ธาตุน้ำจะส่งเสริมให้กลยุทธ ์ การเจรจา บริวารดี เป็นต้น

หรือเป็นคนดิถีธาตุทอง ประเภทแข็งแรง เลือกใช้หลักยามคิดการเงิน การบัญชี เช่น หลักยามขาล , เถาะ ถือว่าเป็นธาตุให้คุณ เป็นการนำโชคลาภหลักหรือลาภ ลอย เป็นต้น

"เลือกใช้หลักยามให้เป็น จะมีโชคลาภเสมอ"

#ซินแสอาณัติ

Powered by MakeWebEasy.com