จัดสวนหน้าบ้านอย่างไรดี?

Last updated: 18 May 2020  |  1100 Views  | 

จัดสวนหน้าบ้านอย่างไรดี?

จัดสวนหน้าบ้านอย่างไรดี?

หน้าบ้านและประตูก่อนเข้าบ้ านเป็นส่วนแรกในการรับพลังง านปราณจากทิศทางนั้นๆ

หากเราปลูกต้นไม้ใหญ่ บังทางเข้าบ้าน ทางประตูหลัก ถือว่า "บดบังโชคลาภ" ✖

ไม้ใหญ่ยิ่งห้ามปลูกประชิดป ระตูหน้าบ้าน ทิศไหนก็ตามห้ามทำ แต่ไม้สวนประดับสูงไม่มาก ไม่บังความสูงประตูถึงหนึ่ง ในสามส่วนก็ถือว่าได้

✖หากด้านหน้าบ้านขาดลานโล่งย ่อมขาดสถานที่รับพลังงาน เหมือนคนปากแคบๆ ปากเล็กมากๆจะกินอะไรๆก็ยาก  อะไรดีๆใหญ่ๆก็ไม่ได้

✔(มีข้อยกเว้นได้บ้านชงดวงไป เปิดรับพลังงานทิศอื่น อันนี้กรณีเฉพาะเท่านั้น)

หากใครจัดสวนบังบ้านตัวเองข อให้แก้ไข โดยเลือกหลักฤกษ์ยามที่ดีใน การจัดการนะครับ อย่าไปขุดตัดต้นไม้ใหญ่โดยไ ม่ดูฤกษ์ยาม (ผลร้ายไม่ใช่เล่น)

หากท่านจัดหน้าอาคาร ทางเข้าบ้านสวยๆ กว้างๆแล้ว ย่อมมีโอกาสรับโชคลาภมากกว่ าบ้านปากทางเข้าแคบๆนะครับ

"อยากกินโชคใหญ่ปากต้องใหญ่ )

(ภาพจากออกพื้นที่เมื่อวานน ี้จึงนำมาเป็นความรู้เบื้อง ต้นแก่ทุกท่านครับ)

Powered by MakeWebEasy.com