ซื้อบ้านต้องดูทิศ

Last updated: 18 May 2020  |  816 Views  | 

ซื้อบ้านต้องดูทิศ

ซื้อบ้านต้องดูทิศ

ในปัจจุบัน วงการอสังหาริมทรัพย์ผลิตทั ้งบ้าน ประเภทบ้านเดี่ยว , บ้านทาวน์เฮาส์ , คอนโด ฯลฯ แทบทุกจังหวัดมีโครงการหมู่ บ้านที่ดีๆมากมาย ให้เลือกมากขึ้นจนเลือกไม่ถ ูกกันเลย

ผู้ที่จะซื้อบ้านเพื่ออาศัย  , เพื่อให้เช่า, ซื้อบ้านเป็นโฮมออฟฟิส และวัตถุประสงค์อื่นๆอีกหลา กหลาย ...แต่มีจำนวนมากที่ไม่ได้เ ลือกบ้านที่ดี✖

บางคน ทำงานค้าขายจนร่ำรวยอยากได้ บ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิม หวังจะสร้างชื่อเสียงและบาร มี หลังจากซื้อบ้านหลังใหญ่แล้ วชีวิตกลับดิ่งเหวลงบ่อ✖ ? เพราะอะไร?

(ตอบ)...ซื้อบ้านผิดชัยภูมิ  จะขายต่อยากแสนยาก , ซื้อบ้านผิดลักษณะที่ดี รั่ว ซึม รื้อทั้งปี , ซื้อบ้านผิดกาลเวลา ทำให้เข้าย้ายไปอาศัยแล้วปั ญหาเกิดขึ้นตามต่อมาเป็นระย ะไม่จบสิ้น ทั้งสุขภาพ , การงาน , ความสัมพันธ์ , การเงิน ฯลฯ

บางคน ทำงานค้าขายจนร่ำรวย ซื้อบ้านหลังไม่ได้มุ่งเน้น หลังใหญ่นัก แต่เลือกส่งเสริมชีวิตเป็นข ้อแรก หลังจากซื้อบ้านแล้วชีวิตก็ รุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไป อีก✔ เพราะอะไร?

(ตอบ)...ซื้อบ้านถูกชัยภูมิ  ราคาขึ้นเร็ว มีแต่คนอยากได้ , อยู่แล้วสุขภาพดีแข็งแรง , อยู่แล้วการเงินดีเพราะโอกา สดีๆเข้ามามาก , อยากได้บ้านหลังใหญ่ขึ้น ประกาศขายหลังเดิมเดือนเดีย วก็มีคนซื้อ(สบาย)เพราะชัยภ ูมิดี

บ้าน , คน และ กาลเวลา คือ ส่วนประกอบของกันและกัน หากท่านเลือกบ้านที่องศาและ ลักษณะเข้ากับคน และเข้ากับฤกษ์ยามที่เข้าไป อยู่ ช่วงจังหวะชีวิตที่ดี "ท่านย่อมประสบความสำเร็จได ้โดยง่าย"

ผมขอให้ความรู้เบื้องต้นในก ารคัดเลือกบ้านดังนี้
1. บ้านที่ดี ต้องสมมาตร , มั่นคง (ไม่เน้นแปลก) "ชัยภูมิที่ดี"
2. คนต้องพร้อม คือ คนและบ้านหันองศาที่ดีกับพล ังงานสอดคล้องกัน เช่น ทิศหลังภาคีธาตุสำคัญ
, องศาหน้ารับพลังงานธาตุที่ด วงต้องการ เป็นต้น
3. ฤกษ์ยามที่ย้ายเข้า ต้องสอดคล้องกันทั้งข้อ 1 และ 2 ผูกพันธ์สัมพันธ์ดี

" บ้าน คน ฟ้า สัมพันธ์เป็นหนึ่ง" ความศิริมงคลย่อมเกิดแก่ท่า นเป็นอย่างยิ่ง

หากท่านเลือกซื้อบ้านเพียงเ พราะงบและทำเลทอง ท่านอาจจะเสียใจได้หลังจากเ ข้าอยู่แล้วปัญหาเกิดขึ้นรา ยล้อม คิดอยากจะขาย... มูลค่าต่อหลังก็ไม่ใช่น้อย อยากได้ใหม่ก็ไม่ใช่ง่าย , อยากขายก็ไม่ได้เร่งด่วนทัน ที , ภาษีเฉพาะที่ตามมาอีกหางว่า ว 

Powered by MakeWebEasy.com