น้ำเสียง บ่งบอกนิสัย ?

Last updated: 24 Oct 2019  |  27096 Views  | 

น้ำเสียง บ่งบอกนิสัย ?

"น้ำเสียง" บ่งบอกนิสัย ?

เราเคยได้ยินใช่ไหมครับ "คนนี้เสียงอย่างกับนักร้อง , คนนี้เสียงอย่างกับพิธีกร , คนนี้ทำไมพูดไม่เข้าหู" อะไรทำนองนี้ครับ

วันนี้ผมมาเล่าเรื่องของ "น้ำเสียง" ซึ่งจัดอยู่ในวิชาโหวงเฮ้งให้ท่านได้ศึกษานะครับ  :)

น้ำเสียงจัดลำดับสำคัญต้นๆ ในการคัดแยกพลังงานจากภายในของบุคคลนั้นๆ ว่า คนนี้มีพลังงานสูง คนนี้มีพลังงานต่ำ คนนี้มีจิตใจด้านอำนาจ คนนี้มีจิตใจด้านเมตตา คนนี้มีจิตใจด้านหวังประโยชน์เชือดเฉือน etc. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ล้วนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งไว้ใช้ร่วมพิจารณากับใบหน้าของคนๆนั้น

น้ำเสียง ยังบ่งบอกได้ถึงอนาคตอันไกลของคนๆได้ด้วยนะครับ บางคนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จัดอยู่ในหมวดที่ดีมาก ย่อมทำให้การทำหน้าที่สื่อสารดีเยี่ยม , แตกต่างกับคนที่มีเสียงจัดอยู่ในหมวดหมู่ลักษณะที่ไม่ดี ย่อมทำให้การสื่อสารกับคนรอบข้างผิดพลาด ไม่ดีได้

เข้าเรื่องของเรานะครับ
1.ลักษณะที่ดี

สำหรับชาย พูดด้วยเสียงที่เปล่งจากท้อง มีความหนักนแน่นในน้ำเสียง สม่ำเสมอ ไม่ขึ้นสูงลงต่ำ ไม่เปลี่ยนเสียงเล็ก ไม่เปลี่ยนเสียงน้อย

สำหรับหญิง ต้องพูดเสียงที่มีความนุ่มนวล ไม่เน้นให้แหลม , ไม่เน้นให้แหบ มีส่วนผสมของความแหลมและนิ่มนวล ฟังแล้วไม่ก้าวร้าว มีจังหวะลื่นปกติ ไม่เร็วและช้าๆสลับ หรือเร็วตลอดเวลา

การเรียบเรียงความคิดก่อนพูด คือ ลักษณะที่ดีอย่างเด่นชัด คือ มีการสรุปความภายในก่อนจะพูดออกมา เพื่อให้คนฟังรู้ได้ว่านี่คือคนที่กลั่นกรองข้อมูลมาดี , ไม่คิดไปพูดไป กว่าจะทราบอะไรได้ต้องฟังกันนานๆ , และบางอย่างที่คิดก็ต้องไม่พูด เช่น ความเสียหายที่ไม่สร้างประโยชน์แก่ผู้ฟัง , เรื่องแง่ลบของบุคคล พฤติกรรม ก็ไม่สร้างประโยชน์แก่ผู้ฟัง
ตัดการพูดเรื่องเสียหาย , พูดเรื่องประโยชน์ , พูดการตัดเตือน เตือนสติ

2. คนเสียงแหลม มักเป็นคนรีบร้อน ด่วนได้ บางคนนิสัยไม่ซื่อตรง ก็ต้องปรับให้พูดช้าลงนิ่มนวลขึ้นจะแก้ไขได้

3.เสียงต่ำตลอดเวลา มักขาดพลังทางความคิดและไม่มีความสามารถในการจำแนกสิ่งผิดหรือสิ่งถูก , ไม่กล้าตัดสินใจ

4. ปลายลิ้นเคลื่อนตัวเร็ว ไว เป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความรับผิดชอบ พูดไวแต่ทำได้ครึ่งเดียว

5.พูดเร็วมากแบบแย่งสนทนา เป็นคนฉลาดแต่ขาดความซื่อตรง

6. ใช่คำ อือ เอ่อ อา ก่อนสร้างประโยค เป็นคนจริงจัง รอบคอบ ระมัดระวังตัวสูง

7.เปลี่ยนเสียงขึ้นสูง ลงต่ำ บ่อยๆ มักเป็นคนที่มีสภาวอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย

8. เสียงปลายเสียงเบาๆ ทิ้งท้ายประโยคแบบเบาๆ มักเป็นคนมีปัญหาสุขภาพ พลังงานชีวิตแย่ ลดต่ำลง มักเจอในผู้ป่วย หรือกำลังป่วย

9. พูดไม่เหมือนกับหน้าตา ข้อนี้มีความสำคัญมาก

หน้าตาปกติ ไม่เด่น แต่พูดแล้วนิ่มนวล ต่อเนื่อง ไม่ขึ้นสูงลงต่ำ มีสาระ คนประเภทนี้จัดว่ามีอนาคตที่ดีในการทำงานได้

หน้าตาดีเด่น แต่การพูดจาเสียงแหลมแสบหู หรือเสียงแห้งหนักมาก เสียงฟังแล้วกระแทก ฟังแล้วรู้สึกโดนคุมคาม ฟังแล้วรู้สึกโดนกดข่ม เป็นน้ำเสียงที่เสียหาย มักทำให้เป็นคนที่มีมิตรน้อย คนเข้าใจได้ยาก ประสานงานสื่อสารงานได้ลำบาก ไม่เหมาะแก่งานที่ต้องใช้วาจาสื่อสาร ควรปรับปรุงตัวเองเมื่อทราบว่าน้ำเสียง ไม่นิ่มนวล ไม่น่าฟัง

วันนี้ก็ร่ายยาวมามาก เรื่องเสียง บ่งบอกทิศทางอนาคต ของบคุคลได้เลยนะครับ หากท่านฝึกอย่างน้อย 3 ประการ
1. พูดแต่เรื่องที่สร้างประโยชน์
2. พูดน้ำเสียงต่อเนื่อง นิ่มนวล ไม่เสียงขึ้นๆลงๆ
3. คิดก่อนพูด กลั่นกรองข้อมูลก่อนเจรจา ให้เข้าใจง่ายๆ เข้าประเด็น
เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถปรับปรุงความสามารถในการทำงาน เจรจา มิตรภาพดี มีความน่าเชื่อถือ

www.sinsaearnut.com

Powered by MakeWebEasy.com